WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

Ponad słowami 1 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Ponad słowami 1 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

 

 

 

 

Nowa Era

1014/1/2019

 

 

 

 

 

(jeszcze nie ma)

Język angielski

Password Reset

 

Zeszyt ćwiczeń

Zakup podręcznika we wrześniu po diagnozie.

Marta Rosińska,
Lynda Edwards

 

Karolina Kotorowicz – Jasińska, Joanna Sobierska

Macmillan

954/1/2019

Język rosyjski

Вот и мы по-новому 1 (Wot i my po-nowomu 1)  

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

PWN

 

981/1/2019

 

Język niemiecki

Podręcznik zostanie wybrany po ustaleniu, w jakim stopniu zaawansowania języka jest uczeń.

 

 

 

Plastyka

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Operon

 

Historia

Historia „Ślady czasu” podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony . Starożytność i średniowiecze.

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

GWO

 

WOS

Wiedza o Społeczeństwie „W centrum uwagi” kl. 1 dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

Nowa Era

1035/2019

Geografia

Geografia 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.  Zakres podstawowy

Zbigniew Zaniewicz

Operon

 

Biologia

„Biologia na czasie” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 1”.

 

Autor podręcznika:

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

Autor kart pracy ucznia: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

„To jest chemia”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

 

+karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna.  Zakres podstawowy

Autor podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

Autor kart pracy ucznia: Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

Nowa Era

994/1/2019

Informatyka

Informatyka 1. Zakres podstawowy

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

WSiP

974/1/2019

Matematyka

Matematyka 1. Zakres podstawowy.

 

Zeszyt ćwiczeń

Wojciech Babiński

Nowa Era

971/1/2019

Fizyka

Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

 

1001/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

  Bez Paniki

Mieczysław Borowiecki
Zbigniew Pytasz
Edward Rygała

PWN

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

Ponad słowami 1 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Ponad słowami 1 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

1014/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

(jeszcze nie ma)

Język angielski

Password Reset

 

Zeszyt ćwiczeń

Zakup podręcznika we wrześniu po diagnozie.

Marta Rosińska,
Lynda Edwards

 

Karolina Kotorowicz – Jasińska, Joanna Sobierska

Macmillan

954/1/2019

Język rosyjski

Вот и мы по-новому 1 (Wot i my po-nowomu 1)  

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

 

PWN

 

981/1/2019

 

Język niemiecki

Podręcznik zostanie wybrany po ustaleniu, w jakim stopniu zaawansowania języka jest uczeń.

 

 

 

Plastyka

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Operon

 

Historia

Historia „Ślady czasu” podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony . Starożytność i średniowiecze.

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

GWO

 

WOS

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Nowa Era

1034/2019

Geografia

Geografia 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy

Zbigniew Zaniewicz

Operon

 

Biologia

„Biologia na czasie” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 1”.

 

Autor podręcznika:

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

 

Autor kart pracy ucznia: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

„To jest chemia”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

 

+karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna.  Zakres podstawowy

Autor podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

Autor kart pracy ucznia: Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

 

Nowa Era

994/1/2019

Fizyka

Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

 

1001/1/2019

Matematyka

Matematyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

Zeszyt ćwiczeń

Wojciech Babiński

Nowa Era

988/1/2019

Informatyka

Informatyka 1. Zakres podstawowy

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

WsiP

974/1/2019

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bez Paniki

Mieczysław Borowiecki
Zbigniew Pytasz
Edward Rygała

PWN

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

Ponad słowami 1 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Ponad słowami 1 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

1014/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

(jeszcze nie ma)

Język angielski

Password Reset

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń

Zakup podręcznika we wrześniu po diagnozie.

Marta Rosińska,
Lynda Edwards

 

 

Karolina Kotorowicz – Jasińska, Joanna Sobierska

 

Macmillan

954/1/2019

Język rosyjski

Вот и мы по-новому 1 (Wot i my po-nowomu 1)  

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

 

PWN

 

 981/1/2019

 

Język niemiecki

Podręcznik zostanie wybrany po ustaleniu, w jakim stopniu zaawansowania języka jest uczeń.

 

 

 

Plastyka

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Operon

 

Historia

Historia „Ślady czasu” podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony . Starożytność i średniowiecze.

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

GWO

 

WOS

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Nowa Era

1034/2019

Geografia

Geografia 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy

Zbigniew Zaniewicz

Operon

 

Biologia

„Biologia na czasie” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 1”.

 

Autor podręcznika:

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

 

Autor kart pracy ucznia: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

„To jest chemia”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

 

+karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna.  Zakres podstawowy.

Autor podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

Autor kart pracy ucznia: Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

 

Nowa Era

994/1/2019

Fizyka

Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

 

1001/1/2019

Matematyka

Matematyka 1. Zakres podstawowy.

 

Zeszyt ćwiczeń

 

Wojciech Babiński

Nowa Era

971/1/2019

Informatyka

Informatyka 1. Zakres podstawowy

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

WsiP

974/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

 Bez Paniki

Mieczysław Borowiecki
Zbigniew Pytasz
Edward Rygała

 PWN