Podstawa prawna

W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy naukę w klasach:

Klasa humanistyczna

Klasa biologiczno-chemiczna

Klasa matematyczno-informatyczna

I językiem  obcym jest język angielski

II językiem obcym jest język niemiecki lub język rosyjski lub język francuski


Klasa humanistyczna

Klasa, w której rozszerzenie realizowane będzie z języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub z języka polskiego. Program w tej klasie umożliwia zdobycie kompetencji do studiowania między innymi na kierunkach: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, filologia angielska. Innowacyjność klasy realizowana jest poprzez dodatkowe zajęcia z edukacji filmowej i teatralnej.

Współpraca: Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), historia lub wiedza o społeczeństwie (na korzyść ucznia).


Klasa biologiczno-chemiczna

Klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego, biologii, chemii lub geografii. Program skierowany jest dla uczniów zainteresowanych podejmowaniem studiów na kierunkach: medycyna,

farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, fizjoterapia, biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywności, biologia, chemia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.

Współpraca: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), biologia lub chemia (na korzyść ucznia).Klasa matematyczno-informatyczna

Klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego, matematyki, informatyki lub geografii została przygotowana z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia. Uczeń tej klasy ma możliwość poszerzenia wiedzy matematycznej, oraz informatycznej wykorzystując nowoczesne rozwiązania ICT. Program nauczania informatyki w tej klasie rozszerzony został o elementy robotyki i programowania robotów. Klasa przygotowuje uczniów do studiów politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych, informatycznych, oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy na informatyków, programistów, grafików komputerowych, czy web designerów.

Współpraca: Politechnika Łódzka

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), informatyka lub geografia (na korzyść ucznia).