KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

poniedziałek

14 październik

Dzień Edukacji Narodowej

poniedziałek

1 listopad

Wszystkich Świętych

piątek

11 listopad

Narodowe Święto Niepodległości

poniedziałek

23-31 grudzień

Zimowe ferie świąteczne

 

1 styczeń

Nowy Rok

środa

6 styczeń

Święto Trzech Króli

poniedziałek

13-26 stycznia

Ferie zimowe

 

9-14 kwiecień

Wiosenne ferie świąteczne

czwartek - wtorek

1 maja

 

4-5-6 maja

 

 

Święto Pracy

 

Egzamin maturalny: Język polski pp, matematyka pp, język angielski pp

 

piątek

11 czerwiec

Boże Ciało

czwartek

26 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

piątek

27 czerwiec- 31 sierpień

Ferie letnie

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

20.12.2019- SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-MIKOŁAJKOWE

4-5-6.05.2020 - (EGZAMIN MATURALNY)

12.06.2020 - (11 czerwca BOŻE CIAŁO)

25.06.2020 - ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

 

WYWIADÓWKI

18.09.2019- SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RODZICAMI

20.11.2019 - WYWIADÓWKA

29.01.2019 -  WYWIADÓWKA PODUMUWUJĄCA PIERWSZE PÓLROCZE

01.04.2020 - WYWIADÓWKA

KONSULTACJE

04.03.2020- KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

20.05.2020 - KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

 

TERMINY ZWIĄZANE Z ZASADAMI OCENIANIA W SZKOLE

Informowanie ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub o przewidywanym nieklasyfikowaniu w dzienniku elektronicznym:

·         do końca listopada na I półrocze,

·         do 15 maja na koniec roku,

·         do 15 marca na koniec roku dla klas III liceum

Back to top