„Są góry, przez które trzeba przejść;

inaczej droga się urywa.” – Ludwig Thomas


Pedagog szkolny

Katarzyna Gorąca

Godziny pracy:

Poniedziałek    9:00 – 15:00

Wtorek                8:45 – 13:45

Środa                   8:30 – 13:00

Czwartek           9:00 – 12:30

Piątek                  8:00 – 11:00


Drogi uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

 

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Drogi Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy

Zadania pedagoga szkolnego
wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ważne telefony:

 

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głownie 719 07 67
 • Komisariat Policji w Głownie 719 20 20
 • Policyjny anonimowy telefon zaufania 0800 677 777
 • Sąd Rejonowy w Zgierzu 715 75 00
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie 719 26 46
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne  719 27 09
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 (numer bezpłatny)
 • Rzecznik Praw Dziecka (22) 583 66 00

Back to top